Sam Brown, Ashton McGlamery, Allen Causey...


Front Row:  Sam Brown, Ashton McGlamery, Allen Causey, Haleigh Smith, Isaac Wockenfuss



Back Row:  Kashadriauna Gathers, MaKenna Kurnitsky, A.J. Davis, Simon Zapota.